İlkeler

  • Molierac’ in dediği gibi, avukatlar köle kullanmadılar ve fakat efendileri de olmadı. Görevimizi icra ederken, kimseye tabi olmayışımız, önü alınamaz bir sınırsız özgürlük çığlığı ile değil, savunma mesleğinin ancak bağımsızlık temelinde gereği gibi icra edilebileceği inancı ile açıklanabilir.
  • Bu sebeple Noyan Hukuk Bürosu görevini yaparken, yargı şemsiyesi altındaki hiçbir unsurdan emir almaz.
  • Müvekkil ve adliye ilişkilerini güven temeline dayandırır. Noyan Hukuk Bürosu için güvenilirlik, sadece mesleki değil, kişisel gelişimin de önemli sacayaklarındandır.
  • Avukatlık Yasası ve Avukatlık Meslek Kuralları, mesleği icrada nirengi noktasıdır.
  • Ketumiyet ve sır saklama yükümlülüğü, sadece yasadan kaynaklanan bir zorunluluk değil, erdemli ve yetkin bir insan olmanın getirdiği sorumluluktur.
  • Hümanizma ve insan hakları, hukukun uygulama alanındaki vazgeçilmezlerdendir.
  • Bilgi, insanoğlunun yaşam süresi içerisinde tamamına sahip olamayacağı ama yaşamına kaynak olarak öngörüp, peşinden umarsızca koşabileceği yegâne gelişim unsurudur.
  • Noyan Hukuk Bürosu öğrenme ve bilme arzusunun, başarının iskeleti olduğunun bilincindedir. Tecrübe, bilgi kadar önemlidir. Bu sebeple ekibinde ve çalışmalarında tecrübeye ve tecrübelilere yer verir.
  • Çağa uygun koşullarda çalışmanın gerekliliğine inanmakta, kolektif çalışma ve kurumsallık tabanında ideale ulaşılabileceğini öngörmektedir.
  • Noyan Hukuk Bürosu, müvekkilini savunurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslararası hukukun çerçevesini çizdiği temel özgürlüklere harfiyen riayet etmek ve Avukatlık mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde hareket etmek konusunda taviz vermeyi kesinlikle kabul etmez.