Faaliyet Alanları

  • Ticaret, Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku
  • Gayrimenkul, İnşaat ve İhale Hukuku
  • Enerji ve Maden Hukuku
  • Cezai Sorumluluklar Hukuku (TCK, SPK, VUK, FSEK, TTK)
  • Fikri Mülkiyet, Rekabet Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • Aile ve Miras Hukuku
  • Basın Hukuku
  • İş, Sosyal Güvenlik, Sendika ve Toplu Sözleşme Hukuku
  • Vergi ve İdare Hukuku